Jdi na obsah Jdi na menu
 


Metoda dobrého startu

3. 2. 2016

Metoda dobrého startu je určena pro děti, které mají 1 rok před nástupem do základní školy. Pro úspěšný a bezproblémový start v 1. třídě je důležité kvalitní smyslové vnímání a přiměřeně rozvinuté motorické schopnosti.

MDS je metodou motoricko-akusticko-optickou, obsahuje cvičení pohybová, pohybově-sluchová a pohybově-sluchově-zraková.

Co MDS u dětí podporuje:

- příprava dětí na školní výuku čtení, psaní a počítání

- rozvoj řeči, zrakového vnímání, hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu

Jak se s dětmi pracuje:

- MDS podporuje učení hrou na základě dětské písničky

- v první části si o písničce povídáme / rozvoj řeči a myšlení /

- následuje pohybové znázornění písně / vnímání pohybu vlastního těla-rozvoj orientace v prostoru /

-pohybově-sluchové cvičení / rozvoj jemné motoriky a rytmu/

- v další části příprava psaní a čtení / dokreslování obrázků /